วิธีเลือกจอ LED

At present, there are many จอแสดงผล LED manufacturers, including well-known brand LED screen suppliers, in the case of fiercer competition in the industry. How to choose LED display products with better cost performance? The quality of raw materials differs, and the price varies. So, how to select a high-quality LED display screen? This also affects the quality and service life of the product. Allow me to help you choose cost-effective, high-quality LED screen solutions.

หน้าจอ LED แบ่งออกเป็นวิดีโอวอลล์ LED ความละเอียดสูงในอาคารและหน้าจอ LED กลางแจ้งที่มีความสว่างสูง ข้อกำหนดสำหรับหน้าจอแสดงผลในอาคารคืออัตราการรีเฟรชที่สูงและมีระดับสีเทาสูง สภาพแวดล้อมที่รุนแรงสำหรับหน้าจอโฆษณากลางแจ้งจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติม รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การกันน้ำ การควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ และพายุไต้ฝุ่น

B01 2 e1634997673683 How to choose an LED display
OFO4 e1635791595616 How to choose an LED display

"ReissDisplay ช่วยให้การจัดประเภทจอแสดงผลวิดีโอ LED ง่ายขึ้น การจำแนกประเภทประกอบด้วย:"

“โมดูล LED ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกปัดโคมไฟ แผงวงจร และเปลือกหุ้ม คุณภาพของลูกปัดหลอดไฟจะส่งผลต่ออายุการใช้งานและอัตราความล้มเหลวของหน้าจอ LED 

 

ปัญหาการลดทอนของลูกปัดโคมไฟมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการใช้งานในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การใช้ลูกปัดโคมไฟ Nationstar ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่า สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ การออกแบบแผงวงจรส่งผลโดยตรงต่อเอฟเฟกต์การแสดงผลของหน้าจอ LED ติดผนัง รวมถึงความสว่างและการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้วัสดุเปลือกหุ้มจะต้องมีระดับการติดไฟที่สูงกว่า ทนต่ออุณหภูมิสูง และหลีกเลี่ยงไฟ 

 

Additionally, the power supply needs to handle the loading function of the entire LED wall panel and must exceed 20% of the actual power. This avoids the problem of insufficient load in high temperature environments, causing failure. When selecting wires, try to use pure copper coins to avoid increasing current, causing short circuits and fire hazards. If you are a leader in this industry, contact us to learn more about LED display panel customization and production.”

thTH